Training & Coaching

Voor alle trainingsprogramma’s en coachingstrajecten wordt gebruik gemaakt van de modellen van Steyn&Allberg.

Steyn & Allberg is een strategisch trainings- en adviesbureau dat ambitieuze bedrijven ondersteunt bij competentiemanagement en talentontwikkeling. Bij competenties denken wij niet alleen aan vaardigheden, maar ook aan houding en gedrag. Want vooral op dat laatste richt Steyn&Allberg zich met zijn trainingen. Maar hoe verander je gedrag? Daartoe werkt Steyn&Allberg met trainingsmethodes die gebaseerd zijn op de principes van o.a. Stephen Covey, de DISC persoonlijkheidsmodellen, de COM-B methode en de 6 logical levels van Dilts.

De programma’s zijn onder te verdelen in Interne Communicatie, Sales, en Management.

Interne Communicatie

Veel van wat er binnen bedrijven mis gaat is te wijten aan gebrekkige onderlinge communicatie. Misverstanden tussen binnen- en buitendienst, of tussen (middel-) management en de werkvloer zorgen voor ergernis, irritaties, onbegrip en tijd- en geldverlies. Maar vooral kan er een negatieve sfeer ontstaan met uitspraken als: daar ben ik niet voor aangenomen, ze bekijken het maar, ik trek om half vijf de deur achter me dicht, het is de schuld van (een ander), etc. Terwijl we juist ondernemende medewerkers willen die verantwoordelijkheid nemen voor hun doen en laten en ambassadeurs zijn voor het bedrijf. Steyn&Allberg biedt een groot aantal programma’s en sessies om deze problematiek boven tafel te krijgen en die om te buigen naar effectief gedrag.

Sales

  • verhogen scoringskansen van salespro’s (o.a. verkopen op klantkarakter, prijsverkopen, de meest succesvolle afsluittechnieken)
  • het verbeteren van de commerciële vaardigheden van medewerkers die niet in een salesfunctie zitten maar toch regelmatig klantcontacten hebben (o.a. het ontwikkelen van een ‘antenne’ om commerciële kansen te zien en het verhogen klantgerichtheid)
  • Diverse specials, zoals effectieve beursdeelname, telefonische vaardigheden, onderhandelen, presenteren, netwerken, linkedIN-marketing en verkoop binnendienst.

 

Veel van deze succesvolle programma’s worden reeds ingezet bij groei-ondernemingen waar medewerkers sterker worden in waar ze al goed in zijn.