INTEGRALE ANALYSE

Met de Integrale BedrijfsAnalyse hebben we een professioneel model gebouwd om de huidige status van een bedrijf te inventariseren en te analyseren. Het is een krachtig middel om de zwakke schakels in een bedrijf bloot te leggen en daar vervolgens op te acteren.

Analoog aan de lichamelijke gezondheid ‘scannen’ wij in een dagdeel uw bedrijf op 5 vitale onderdelen en brengen zo uw bedrijfsgezondheid in kaart.

Wij gaan echter nog een stap verder. We vinden niet alleen de oorzaken van (toekomstige) problemen, we geven ook aan WAT er aan te doen is, welke PRIORITEIT dit heeft en HOE dit uitgevoerd kan worden. Een concreet en strategisch Plan van Aanpak dus voor de korte en middellange termijn. En essentieel wanneer u concrete groei-ambities heeft (zie ook onze whitepaper De 5 stappen van een succesvolle groeistrategie).

Wat is úw investering in de Integrale BedrijfsAnalyse?

 • Vooraf aanleveren van bedrijfsinformatie (u ontvangt van ons een lijst)
 • 3 à 4 uur van uw tijd voor het diepte-interview bij u op locatie
 • Eventueel een rondgang door uw bedrijf
 • Tarief € 1.750 exclusief btw, inclusief reiskosten

Wat levert de Integrale BedrijfsAnalyse u op?
‘The delight of insight’ en een concreet en pragmatisch plan van aanpak.

 • Inzicht in waar onnodig geld wegvloeit uit uw bedrijf
 • Inzicht in waar u ‘geld laat liggen’, waar u meer inkomsten kunt genereren
 • Inzicht in sluimerende ‘gezondheidsproblemen’ die structurele groei in de weg staan, zoals: matig imago, onvoldoende online aanwezigheid, slechte vindbaarheid, personeel zonder de juiste competenties, verloop van personeel, ontbreken van duidelijke strategie, ingesleten inefficiënte bedrijfsprocessen (“we hebben het altijd al zo gedaan…”).
 • Inzicht in essentiële ontwikkelingspunten van uw medewerkers.
 • Een No Nonsens plan om de (potentiële) problemen gecontroleerd en effectief aan te pakken
 • Het allerbelangrijkste: u voorkomt toekomstige hoge kosten door preventief onderhoud.

U verdient uw investering in de Integrale BedrijfsAnalyse hiermee dubbel en dwars terug.

Hoe verloopt een Integrale BedrijfsAnalyse (IBA)?

 1. Om ons goed voor te bereiden vragen we u om vooraf een aantal gegevens naar ons op te sturen.
 2. Vervolgens vindt het belangrijkste onderdeel van de scan plaats: het diepte-interview. In 3 à 4 uur tijd interviewen we u over uw bedrijf. We nemen geen genoegen met ‘halve waarheden’ want we willen het naadje van de kous weten. Immers, hoe nauwkeuriger de input, hoe waardevoller de eindresultaten zijn die uit de analyse komen.
 3. De bedrijfsadviseur neemt zijn bevindingen mee naar huis en voert deze in, in het analyseprogramma.
 4. Op basis van de input genereert het analyseprogramma een persoonlijk en op uw bedrijf toegesneden dashboard over de status van uw bedrijf. Deze status wordt vergeleken met de wenselijke situatie. Blijkt er een gat te bestaan tussen wat wenselijk is en uw huidige situatie, dan wordt die gesignaleerd en gekoppeld aan praktische acties om het probleem op te lossen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in hoge prioriteit (op korte termijn noodzakelijke aanpassingen in het beleid) en gemiddelde prioriteit (verstandig om op middellange termijn aandacht aan te besteden).
 5. Wij bespreken de actiepunten met u.
 6. Natuurlijk kunt u het rapport vervolgens ‘in de la’ leggen en wachten op betere tijden. Maar we gaan ervan uit dat het u te doen was om te verbeteren en te groeien. We stellen daarom graag samen met u een concreet implementatieplan op om uw bedrijf naar hogere prestaties te brengen.
 7. Idealiter wordt de Integrale BedrijfsAnalyse jaarlijks herhaald om de vorderingen te monitoren en om ook op de langere termijn bij te kunnen sturen.

 

De 5 vitale management thema’s.

De IBA is ontwikkeld door een aantal doorgewinterde ondernemers en ervaren bedrijfsadviseurs. Met een gemiddelde bedrijfservaring van meer dan 20 jaar weten zij als geen ander welke criteria van belang zijn voor een gezonde bedrijfsvoering en welke signalen aanleiding geven tot het nemen van maatregelen. Hun visie is dat een bedrijf is opgedeeld in vijf cruciale en vitale management thema’s:

 1. Algemeen management
  Ondernemerschap, besluitvorming, leiderschap, motivatie en inspiratie
 2. Marketing- en Salesmanagement
  Productpositionering en professionele verkoopvaardigheden
 3. Competentiemanagement
  Ontwikkeling van competenties die bijdragen aan de ondernemingsdoelstellingen
 4. Operationeel management
  Producteigenschappen op basis van klantbehoefte
 5. Strategisch Financieel management
  Effectief sturen op cijfers

Elk van deze vitale onderdelen is weer onderverdeeld in verschillende subcategorieën en elke subcategorie is weer opgebouwd uit meerdere Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI’s).

Door u in een diepte-interview heel gerichte vragen te stellen op KPI-niveau, en uw bedrijf daarop te beoordelen, ontstaat een rekenmodel dat door middel van algoritmes bepaalt wat uw score is op een bepaalde subcategorie.

In een visueel dashboard met meters krijgt u in één oogopslag een beeld van uw bedrijf. Verderop in het rapport worden al deze facetten uitgewerkt en kunt u al naar gelang de prioriteit actie ondernemen om uw bedrijf (nog) succesvoller te maken.

Leitmotiv: werkt u AAN uw bedrijf, of werkt u IN uw bedrijf?

Basis voor Groei

Wanneer u uw bedrijf bewust wilt laten groeien is een stabiele uitgangssituatie van essentieel belang. De Integrale BedrijfsAnalyse is een uitstekend middel om de huidige situatie van uw onderneming in kaart te brengen en alle nodige acties te ondernemen om die stevige basis te creëren van waaruit u gecontroleerd kunt groeien.

Geïnteresseerd in de Integrale BedrijfsAnalyse of in groeistrategieën in het algemeen?