Groeiformule

Veilige en gecontroleerde Bedrijfsgroei realiseren is minder gemakkelijk dan het lijkt. Sommige bedrijven komen maar niet van de grond, anderen groeien zo hard dat ze zichzelf voorbijlopen en de situatie niet meer onder controle hebben. Met LIFT OFF kiest u voor een inspirerende en veilige groeiformule, afgestemd op de ambities van uw bedrijf. Vanuit mijn eigen dertigjarige B2B expertise (meerdere eigen succesvolle groeiondernemingen en MKB managementconsulting) heb ik een succesvolle groeiformule ontwikkeld; een pragmatische en resultaatgerichte aanpak gericht op het realiseren van uw  groeidoelstellingen. Het proces bestaat uit de volgende onderdelen:

Eerst zorgen voor een stevig fundament

Onvolkomenheden in uw huidige bedrijfsvoering worden uitvergroot wanneer u gaat groeien. Iets wat nú klein en onbeduidend lijkt, neemt wanneer uw bedrijf groeit grote proporties aan en heeft ongewenste en moeilijk te corrigeren gevolgen. Het is dus van het grootste belang om, wanneer u van plan bent ‘bewust’ te groeien, eerst een goede analyse te maken van de huidige status van uw bedrijf. Zo nodig brengt u eerst verbeteringen aan voordat u de sprong neemt naar gerichte groei.

In te zetten tools:

 1. Diepte interviews met manager(s) en key medewerkers. Belangrijke onderwerpen: visie / missie, doelstellingen en kernwaarden. De visie en missie zijn uw ‘stip aan de horizon’, uw SMART geformuleerde (groei-)doelstellingen geven richting aan het strategisch beleid en uw kernwaarden bepalen de identiteit die u uitdraagt richting de markt.
 2. Diverse diagnostic tools voor o.a. Sales, Algemeen management, Strategie, Juridisch, Teambuilding, Financiën en processen om snel de vinger op de zere plek te leggen.

 

Bewuste keuzes maken

Strategie is het maken van bewuste keuzes en je daar voor een afgesproken periode strak aan houden. Uit onderzoek blijkt echter dat het grootste gedeelte van het MKB niet bekend is met de verschillende groei- en concurrentiestrategieën. 

In te zetten tools:

 1. Klankbordgesprekken met CEO / managers voor het helpen maken van diverse belangrijke en strategische keuzes.
  Bekijk in de Downloads ons e-book “Stel een uitdagend groeiplan op voor je bedrijf” om over deze strategische keuzes te leren.
 2. Business Model Canvas
 3. Balanced Score Card
 4. Waardeketen 

Competentiemanagement

Competentiemanagement is het afstemmen van talenten van medewerkers op de strategische doelen van de organisaties .

Competenties
De cruciale factor bij structurele groei is dus ‘De Mens binnen de organisatie’. De plannen kunnen nog zo mooi zijn en producten nog zo innovatief, uw medewerkers moeten ze wel uit willen en kúnnen voeren. En daar hebben ze o.a. stimulerend management en de juiste competenties voor nodig. Onder competentie verstaan we de optelsom van kennis, ervaring, vaardigheden, gedrag en motivatie. En juist op dit laatste focussen de trainingen van steyn&allberg zich. De continue en op de groeidoelstellingen gerichte ontwikkeling van medewerkers noemen we competentiemanagement. Ons motto: medewerkers die plezier hebben in hun werk zijn productiever en zijn ambassadeurs van het bedrijf.

Bij een goede uitvoering van competentiemangement wordt personeel pas echt omgevormd tot Human Capital.

In te zetten tools:

 1. Groepstrainingen
 2. Individuele coaching
 3. Teambuilding
 4. Plenaire workshops
 5. Klankbordgesprekken / Executive coaching aan managers
 6. Masterclasses voor de meer ervaren medewerkers

Planmatige uitvoering

Aan bewuste groei ligt ook altijd een concreet actieplan op diverse bedrijfsniveaus ten grondslag. Een businessplan op concernniveau, maar ook voor elke afdeling of team en zelfs op individueel niveau, zodat iedereen in de onderneming weet waar hij aan toe is. Dit actieplan vloeit voort uit de groeistrategie.

In te zetten tools:

 1. Projectplan model
 2. Project management

Continue monitoring

Dit is misschien nog wel het belangrijkste onderdeel van de hele groeiformule. Groei kan namelijk gemakkelijk stagneren, achterblijven bij de prognoses, maar ook enorm uit de hand lopen en het bedrijf voor onoverkomelijke problemen stellen. Het voor ieder bedrijfsonderdeel vaststellen van de juiste KPI’s, zorgt ervoor dat iedereen weet waar hij staat in het proces en weet wat hem nog te doen staat. Continue monitoring van deze belangrijke KPI’s via duidelijke Dashboards is essentieel. Bij ongewenste afwijkingen van de planning en prognoses kan er dan direct bijgestuurd worden om het groeiproces onder controle te houden.

In te zetten tools:

 1. Lijst van bruikbare en effectieve KPI’s
 2. Inrichten van ‘meetpunten’
 3. Dashboard ontwerp (bv. op basis van PowerBI)
 4. Monitoring-plan